Balancetræning for ældre

Er du over 50 år og kvinde? Så er du i risikogruppen for faldulykker med knoglebrud til følge.

Forskning viser, at regelmæssig balance træning mindsker risikoen for fald og knoglebrud. OsteoStrong® er en ny, medicinfri metode til styrkelse af knoglerne og til balancen. Metoden er effektiv som faldforebyggelse, da man styrker både knogler og balance.

Den samlede effekt af balancetræning for ældre er mindsket risiko for fald og knoglebrud. Bestil tid til en prøvetræning i OsteoStrong®s center på Østerbro – ring på telefon 71 91 72 21.

Øget knoglestyrke forbedrer balancen

Omkring 30-års alderen mister vi mennesker muskelstyrke. Et af symptomerne på formindsket muskelstyrke er tab af balance. Med OsteoStrong® stimuleres både nerve-, knogle- og muskelsystemet, og en af fordelene ved dette er en forbedring af balancen – endda på ganske kort tid.

Måling af effekten indgår som en fast del af balancetræningen i OsteoStrong®-centeret, hvor udviklingen registreres før hver træning. Som det fremgår af tabellen, dokumenterer forsøg med balancetræning en synlig fremgang af balanceevnen hos OsteoStrong®s klienter.

infographic-Balancetræning test

Balancetræning og faldforebyggelse med OsteoStrong®

Metoden bag OsteoStrong® bygger på såkaldt osteogenisk belastning, hvor kroppen udsættes for maksimalt vægtpres – vel at mærke uden, at det føles anstrengende. Træningen foregår i specialdesignede maskiner under kyndig vejledning af klinikkens personale.

Det er ikke nødvendigt at klæde om før eller efter balancetræning med OsteoStrong®, da man ikke kommer til at svede. Selve balance træningen tager under 10 minutter, og én behandling om ugen er nok.

Bestil tid til balancetræning

I OsteoStrong®s centre bliver du mødt af professionelt personale, som vejleder dig og løbende måler resultaterne af din balancetræning.
Efter kun få behandlinger kan forbedringen i balanceevnen registreres, både af vores måleapparater og af vores klienters oplevelse af deres balance.

Tag et vigtigt skridt på vejen mod effektiv faldforebyggelse – bestil tid til balance træning på 71 91 72 21.

Læs også om hvordan du kan få en bedre kropsholdning her.