Artikler/Publikationer om os

Poster-præsentation på endokrinologernes årlige konference (ENDO) i Chicago USA d. 14. juni 2023
Evidens for OsteoStrong træningsmetoden i et studie udført af græsk forskningsgruppe. Data viser en signifikant og klinisk relevant effekt af OsteoStrong knogletræning.

ENDO-studiet har kørt i 9 måneder og har inkluderet 140 postmenopausale kvinder med osteoporose i ryggen. Kvinderne blev inddelt i 2 grupper, 70 personer i hver gruppe.

Gruppe A modtog OSTEOSTRONG behandling 1xugentligt.
Gruppe B fik IKKE OsteoStrong behandling.
En undergruppe i begge grupper modtog medicin (bisfosfonat). Dvs. ENDO-studiet har inkluderet en kombinations-gruppe, som får BÅDE OSTEOSTRONG og OSTEOPOROSE MEDICIN.
Kontrolgruppen i ENDO-studiet er PASSIV dvs. uden nogen form for specifik knogletræning.

Resultatet for dette 9 måneders studie kan ses på posterens grafer, som viser T-score og knoglemineraltætheden (BMD).

•    Øverste 2 grafer er ´OSTEOSTRONG knogletræning´ alene og viser statistisk signifikant effekt på BMD og T-score med en gennemsnitlig forbedret T-Score på +0.3
•    Midterste 2 grafer er ´OSTEOSTRONG + MEDICINSK behandling´ og viser en statistisk signifikant forbedring af BMD og T-score på +0.4
•    Nederste 2 grafer viser kontrolgrupperne taget fra gruppe B; C+T, dvs. ingen OsteoStrong træning men henholdsvis MED og UDEN medicinsk behandling. Kontrolgruppen i medicinsk behandling ser statistisk signifikant forbedret T-Score på +0.3 mens INGEN behandling, som forventet, resulterer i en negativ T-Score udvikling på – 0.2 på 9 måneder.

Sammenholder man OsteoStrong knogletræning med en almindelig hverdagsaktivitet (og uden medicin) over 9 måneder, vil det, ud fra data i dette studie, for en kvinde med diagnosen knogleskørhed svare til en ændring på +0.5 T-score.

Forskerne bag ENDO-studiet konkluderer derudover, at OsteoStrong kan virke synergetisk med antiresorptiv medicin.

Artikel i Villabyerne oktober, uge 41, 2022 om Birgitte

Artikel i Villabyerne september, uge 38, 2022 om Eva

Artikel i Villabyerne august 2022 om Merete

OsteoStrong gør det lidt sjovere at blive ældre – artikel i MitØsterbro 13/2 – 2020

Forebyggelse og behandling af osteoporose – artikel i MitØsterbro 15/4 – 2019